sukūrė:
Luxus creations

CMS easywebmanager
lt
en
  struktūra       pradžia

   

Darbuotojų motyvacija ir lojalumas


Kai norite sužinoti, kiek Jūsų darbuotojai yra patikimi, kiek jie lojalūs Jums, Jūsų kompanijai, produktui/paslaugai ar... tam tikram vadovui?

“Blakės” metodas

Norite gauti išsamią informaciją apie savo įmonės “virtuvę” ir esamas problemas bei jų analizę? Pas Jus įdarbinamas ekspertas, tačiau apie tai žinote tik Jūs ir mes. Po 2-3 mėnesių intensyvios ir kruopščios analizės jis pateikia Jums išsamią ataskaitą apie Jums rūpimas ir problemiškas įmonės sritis. Tuo remiantis suderinamas veiksmų, kaip tvarkytis su rastomis problemomis, planas.

“Blakė” šalia jūsų – realios padėties analizė”

Personalo kaitos rizika

Prognozė, kada ir kokių specialistų ir vadovų Jums prireiks, atsižvelgiant į pokyčius rinkoje ir dirbančiųjų pasitenkinimą esama situacija.

Pasitenkinimas darbu

Įvairių darbo aplinkos sričių (vidinio įmonės įvaizdžio, pasitenkinimo darbo priemonėmis, atlyginimu, vadovavimu, komunikacija, tarpasmeniniais santykiais, komandiniu darbu ir pan.) tyrimas, paprastai derinamas su darbuotojų lojalumo tyrimu: kuo darbuotojai yra patenkinti, o kuo nepatenkinti, kas lemia jų lojalumą organizacijai. Nustatomos organizacijos tobulėjimo kryptys ir kokių pokyčių reikia norint išlaikyti geriausius jos darbuotojus.


Motyvavimo ir skatinimo sistemos įvertinimas

Motyvavimo ir skatinimo sistemą sudaro organizacijos atlyginimų lygiai ir skatinimo priemonės tam tikroms pareigoms ar pareigų grupėms.

Tikslas: įvertinti, kiek motyvavimo ir skatinimo sistema atitinka organizacijos filosofiją ir politiką; numatyti motyvacijos didinimo metodus ir atlyginimų diferencijavimą; pritaikyti nuoseklias bei pagrįstas atlyginimo administravimo procedūras; padėti palaikyti atitinkamus pavaldumo, delegavimo ir atsakomybės ryšius.

Etapai:

 • Išanalizuojamos esančios priemonės: atlyginimų lygiai, motyvacijos politika, procedūros ir problemos;
 • Išanalizuojamos ir įvertinamos standartinės pareigos (tipiškos pareigos, kurias galima lyginti tiek organizacijos viduje, tiek išorėje);
 • Individualaus įvertinimo metu (pokalbis ir testai) nustatoma individualūs motyvacijos veiksniai;
 • Surenkama informacija apie tipiškų pareigų atlyginimus rinkoje, panaudojant atlyginimų rinkos tyrimą;
 • Nustatoma, kiek efektyvi veikianti motyvavimo ir skatinimo sistema;
 • Nustatoma, kokio tipo struktūros reikia; siejama su bendra organizacijos strategija, ateities planais.
 • Po įvertinimo rekomenduojami tokie veiksmai:
  • Remiantis rinkos duomenimis ir pareigų reikalingumu, sukuriama struktūra, integruojant pareigas;
  • Įgyvendinama struktūrą: naują ar modifikuotą;
  • Pagal poreikius - priežiūra ir konsultacijos.

Organizacijos įvaizdis

Kai rūpinamės išoriniu kompanijos įvaizdžiu, dažnai užmirštame pasitikrinti, koks gi įvaizdis iš tikrųjų sukuriamas? Ką apie Jūsų organizaciją galvoja būsimi, buvusieji ir esami jos darbuotojai, konkurentai, partneriai, esami ir būsimi klientai?

"Organizacijos patrauklumas darbuotojams"

UAB "HR MANAGEMENT"

Įm. Kodas: 302693200
PVM kodas: LT100006538512
Adresas: Lukiškių g. 5
LT- 01108 Vilnius
Tel.: +370 5 2127515
Mob.tel.: +370 699 98888
El. Paštas: info@hrmanagement.lt

© HR Management Baltic, UAB