sukūrė:
Luxus creations

CMS easywebmanager
lt
en
  struktūra       pradžia

   

Mokymai įmonėmsPraktinė vadovavimo personalui psichologija struktūrinių padalinių vadovams
Vadovo vaidmuo komandoje: lyderis, konsultantas ar tarpininkas?
Praktinė užduotis: „Nurodymų vykdymas, esant ribotam laikui“
Gaunate išvadas asmeniškai. Diskusija: ką daryti, kad daugiau kontroliuočiau, nei vykdyčiau pats?
Vaidmenys komandoje: kokių reikia daugiau, o kokių – per daug? Nustatome savo vaidmenis komandoje ir paanalizuojame, kokių vaidmenų poveikį vertėtų „sumažinti“, o su kokiais vaidmenimis – toliau eksperimentuoti?
Susirinkimo vedimas. Kaip išvengti nevykusių susirinkimų?
Praktinė užduotis su filmavimu. Jūsų komandos susirinkimo analizė.
Vadovo asmenybės savybių ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams.
Asmeninio vadovavimo stiliaus nustatymas (testas).
Vadovavimo stilių kaita, priklausomai nuo pavaldinių savarankiškumo, kompetencijos ir motyvacijos (pavaldinių brandos įvertinimo testas).
Vadovavimo klaidos: mokomės ne tik iš savo, bet ir iš svetimų klaidų...
Efektyvios komunikacijos užtikrinimas.
Praktinė užduotis: „Tikslas, aiškumas ir kontrolė vadovaujant: tvarka ar biurokratija? Kiek ir kada to reikia?“ (darbas 6-7 vadovų komandose): dirbame ribotos komunikacijos sąlygomis, esant laiko „spaudimui“.
Praktinės užduoties aptarimas, analizė, apibendrinimas. Vedantysis pateikia bendro darbo ir atskirų komandos narių darbo analizę, aptaria dalinimosi informacija kliūtis ir delegavimo „spragas“ konkrečiu atveju. Apibendrinimas ir išvados apie informacijos „neužstrigimo“ galimybes bei grįžtamojo ryšio svarbą.
Gaunate išvadas asmeniškai ir rekomendacijas savo komandai:
Kaip paskirstyti ir deleguoti atsakomybę?
Kaip užtikrinti užduoties vykdymo kontrolę?
Kaip suteikti grįžtamąjį ryšį – kritiką ir informaciją apie bendro tikslo pasiekimą?
Atsakomybės delegavimo problema: kodėl deleguoti, ką deleguoti, kada deleguoti, kam deleguoti?
Išsiaiškiname vadovo nenoro deleguoti atsakomybę priežastis.
Aptariame pavaldinių nenoro prisiimti atsakomybę priežastis.
Delegavimo ir laiko planavimo matrica: kokius darbus ir kada turėtų atlikti vadovas?
Delegavimo įgūdžių tobulinimas.
Praktinės užduotys su filmavimu: mokomės, kaip pareikalauti atlikti taip vadinamus „papildomus“ darbus, kurių „nepriklauso daryti“?

Vadovo savimotyvacija visos įmonės ir komandos kontekste:
asmeniniai, komandos ir organizacijos tikslai; tikslų nustatymas, suderinant organizacijos ir savo asmeninius prioritetus.
„Nepiniginiai“ motyvatoriai:
tyrimo rezultatų pristatymas su pritaikymu sau.

Vienas kito ir pavaldinių motyvavimas: kaip tai padaryti konkrečiame mūsų darbe?
Vadovų komandos veiksmų planas. Užduotis vadovų komandos kūrybiškumo ir lojalumo didinimui, pagrįsta „Smegenų šturmo“ metodu.
Idėjų generavimo ir idėjų įvertinimo bei atrankos metodus panaudojate savo problemų sprendimui, būsimiems susirinkimams.

Konstruktyvus konfliktų sprendimas. Vadovas, kaip tarpininkas tarp klientų ir pavaldinių / skyrių.
Tinkami ir provokuojantys problemas veiksmai konfliktinėse situacijose.
Praktinės užduotys: darbas su sunkiausiomis pretenzijomis, priekaištais, kritika – kaip atsakyti?
Efektyviai veikianti kritika darbuotojui: kaip pasakyti ir kaip priimti kritiką?
Komandos konfliktiškumą didinančių veiksnių kontrolė.

Streso valdymas. „Greitų“ streso valdymo metodų, kuriuos įmanoma taikyti darbo vietoje, pristatymas ir praktinis išbandymas:
Vizualizacija;
Relaksacija;
Iškrova.
Veiklos planavimas po seminaro: sudarote individualių ir komandos veiksmų tobulinimo planą.


Atgal į sąrašą
UAB "HR MANAGEMENT"

Įm. Kodas: 302693200
PVM kodas: LT100006538512
Adresas: Lukiškių g. 5
LT- 01108 Vilnius
Tel.: +370 5 2127515
Mob.tel.: +370 699 98888
El. Paštas: info@hrmanagement.lt

© HR Management Baltic, UAB